AUDIOVISUAL


AUDIOVISUAL

Fotografia, fotomuntatge i retoc. Gravació i edició de vídeo. Realització d'esdeveniments audiovisuals. Enregistrem recursos audiovisuals amb diferents mitjans i suports per diferents medis de reproducció i sortides.

AUDIOVISUAL

Reportatges fotogràfics i de vídeo, Fotografia publicitaria i realització d'esdeveniments.

CONTACTA AMB NOSALTRES