RGPD


PROTECCIÓ DE DADES

Assessorament pel compliment de la normativa legal

NO JUGUIS AMB LA LLEI

T'assessorem, et guiem , i creem tots els fitxes de seguretat per que compleixis la normativa vigent.

RGPD

Des de300€

  • Notificació de fitxers a RGPD registre general de protecció de dades, nova normativa de la LOPD.
  • Reglament general de protecció de dades de la Unió Europea del 679/2016.
  • Llei de serveis de la societat i informació de emails i comerç electrònic, LSSICE 34/02
  • Registre d’activitats
  • Contractes de confidencialitat.
  • Assessorament Jurídic

AUDITORIA

Des de200€

  • A FAW ens encarreguem de realizar a les empreses o entitats, sempre i quan sigui necessari, les auditories requerides davant l’agencia de protecció de dades.
  • L’informe d’auditoria haurà de dictaminar sobre l’adequació de les mesures i controls a la Llei i el seu desplegament reglamentari, identificar les seves deficiències i proposar les mesures correctores o complementàries necessàries. També ha d’incloure les dades, fets i observacions en què es basin els dictàmens i les recomanacions proposades.
  • Assessorament Jurídic en tot moment.

PASSOS A SEGUIR

1Assessorament
Ens reunim amb el client per indicar-los els passos a seguir en seguretat i protocols legals (emails, web, factures, càmeres, etc.).
2Tràmitació
Ens encarreguem de tot el tràmit necessari davant l’Agència de Protecció de Dades, registre d’activitats, anàlisis de risc, evaluació d’impacte, entrega de contractes de confidencialitat, etc.
3Entrega
Pocs dies després de la tramitació facilitem tots els documents legals necessaris perquè client no tingui cap contratemps.
4Seguiment
Un cop fets tots els passos mantindrem el contacte per atendre qualsevol contratemps i per realitzar les auditories si és necessari.

PREGUNTES FREQÜENTS

QUE O QUI ES LA AEPD?
L’AEPD, Agència española de protecció de dades, és l’autoritat de control independent que vetlla pel compliment de la normativa sobre protecció de dades i garanteix i tutela el dret fonamental a la protecció de dades personals. INFORMA i AJUDA al ciutadà a exercitar els seus drets i a les entitats públiques i privades a complir les obligacions que estableix la Llei.
QUE ES LA PROTECCIÓ DE DADES?
La protecció de dades és un dret fonamental de les persones físiques, que busca protegir la seva intimitat i la seva privacitat enfront de les vulneracions d’aquests drets que puguin procedir a la recollida i emmagatzematge de les seves dades personals per empreses o entitats. El Reglament general de Protecció de Dades, RGPD, abans coneguda com a lley organica de protecció de dades o LOPD, és d’obligat compliment per a totes les empreses i autònoms.
QUE ES LA LSSICE?
La Llei 34/2002 – Serveis de la societat de la informació s’aplica al comerç electrònic i als altres serveis d’Internet quan siguin part d’una activitat econòmica. Entre d’altres i sempre que representin una activitat econòmica, es contemplen els següents:
• La contractació de béns o serveis per via electrònica.
• L’organització i gestió de subhastes per mitjans electrònics o de mercats i centres comercials virtuals.
• La gestió de compres a la xarxa per grups de persones.
• L’enviament de comunicacions comercials.
• El subministrament d’informació per via telemàtica.
• El vídeo sota demanda, com a servei en què l’usuari pot seleccionar a través de la xarxa, tant el programa desitjat com el moment del seu subministrament i recepció, i, en general, la distribució de continguts prèvia petició individual.
PERQUE ES REALITZEN LES AUDITORIES?
Una auditoria de protecció de dades és una revisió de la nostra empresa a l’efecte de detectar si es compleix amb totes les mesures que requereix la mateixa normativa de protecció de dades. L’informe d’auditoria haurà de dictaminar sobre l’adequació de les mesures i controls a la Llei i el seu desplegament reglamentari, identificar les seves deficiències i proposar les mesures correctores o complementàries necessàries. També ha d’incloure les dades, fets i observacions en què es basin els dictàmens i les recomanacions proposades.

CONTACTA AMB NOSALTRES